Riga CHALLENGE
Nolikums
Ekipējums
Komandas
Starta vieta
Prasmju pārbaude
Rezultāti
Galerija
Reportāža Nr.1

Izvieto savu reklāmu šeit!

Kalni, alpīnisms, kāpšana
Kalnu Grupa, Vertikāle X
Piedzīvojumu sacensības
Sporta pasākumu rīkošana
Laivošana jūrās un upēs
Velo, veloceļojumi
Sacīkstes > Rīgas IZAICINĀJUMS! 18.-20.08.2006.
Nolikums

Piedzīvojumu sacīkstes Rīga CHALLENGE
Laiks: 18.-20.08.2006.
Vieta: Rīga, Rīgas rajons
Organizatori: "Pilsētas piedzīvojumu aģentūra", SK "Concorde", Kristaps Liepiņš
Oficiālās valodas: latviešu un angļu


Sacensību nolikums (Word dokuments)

1. Maršruts un kontrolpunkti

1.1. Piedzīvojumu sacīkstes "Rīga CHALLENGE" (tālāk tekstā - sacīkstes) maršruts sadalīts vairākos posmos, kuri veicami tiesnešu norādītajā secībā, pa kartē norādīto distanci, pēc leģendas vai brīvi orientējoties apvidū, ja distance nav noteikta, apmeklējot kontrolpunktus un atzīmējoties tajos. Sacensību maršruta posmi veicami ar kājām, velosipēdiem, laivām un peldus (Elites un Sporta klasei – arī ar skrituļslidām). Starp posmiem vai to vidū, iespējami speciālie uzdevumi, kuri jāizpilda tiesnešu norādītajā veidā. Maršruta kopējais garums:
1.1.1. "Elites" klasē vairāk kā 250 km, no tiem ar kājām vairāk kā 60 km;
1.1.2. "Sporta" klasē vairāk kā 160 km, no tiem ar kājām vairāk kā 40 km;
1.1.3. "Tautas" klasē vairāk kā 80 km, no tiem ar kājām vairāk kā 20 km.

1.2. Maršruta velo posmos pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem, jāievēro vispārējās satiksmes noteikumu normas. Obligāti jāvalkā aizsargķiveres, diennakts tumšajā laikā – jāieslēdz sarkanā aizmugures signāllampiņa! Nonākot starpfiniša punktā pēc velo posma veikšanas, komanda saslēdz velosipēdus ar saslēguma atslēgu un atstāj organizatoru norādītajā vietā, pēc kā komanda drīkst doties sacīkšu nākošajā posmā. Pie velosipēdiem drīkst atstāt tikai to velo ekipējumu, kas ir piederīgs velosipēda komplektācijai (remontkomplekts, rezerves kamera, pumpis, dzēriena pudele, veloplanšete, velo gaismas).

1.3. Maršruta laivu posmi veicami ar sacīkšu organizatoru nodrošinātajām laivām. Ja savādāk nav noteikts - visiem četriem komandas dalībniekiem posma laikā jāatrodas laivā. Dalībniekiem jābūt uzvilktai glābšanas vestei! Laivas pārnešanas gadījumā aizliegts vilkt laivu pa zemi!

1.4. Maršruta posmos, kurā paredzēta pārvietošanās peldus (jūra, ezers, upe), peldēšana jāveic organizatoru norādītajās vietās. Dalībniekiem jābūt uzvilktai glābšanas vestei! Posmu veikšanai komandas drīkst izmantot papildu inventāru (pleznas, piepūšamus matračus, hidrotērpus utt. Uzmanību: piepūšamās laivas - aizliegtas!). Pie reģistrācijas komanda saņem vienu (!) 100 l plastikāta maisu, kurā ievieto un turpat nodod peldēšanas posmiem domāto papildus inventāru. Tas tiks nogādāts uz posma sākumu, pēc posma to varēs nodot.

1.5. Maršruta posmos, kurā paredzēta pārvietošanās ar skrituļslidām (Elites klasē – visa komanda, Sporta klasē – divi komandas dalībnieki!) jāievēro vispārējās satiksmes noteikumu normas: pārvietošanās pa ielas braucamo daļu – tikai šķērsojot to gājējiem paredzētajās vietās! Obligāti jāvalkā aizsargķiveres! Pie reģistrācijas komanda saņem vienu (!) 50 l plastikāta maisu, kurā ievieto un turpat nodod skrituļslidošanas posmam domāto papildus inventāru. Tas tiks nogādāts uz posma sākumu. Nonākot starpfiniša punktā pēc skrituļslidošanas posma veikšanas, komanda atstāj posma inventāru organizatoru norādītajā vietā, pēc kā komanda drīkst doties sacīkšu nākošajā posmā.

1.6. Kontrolpunkti (KP) ir izvietoti labi pārskatāmās vietās, atpazīstami no vismaz 15 m attāluma. Izņēmums - KP, kas ievietoti dažādos objektos – bedrēs, akās, māju drupās utml., un kas atrodami rūpīgi pārmeklējot attiecīgo objektu. Labākai atpazīšanai diennakts tumšajā laikā KP ir papildināti ar atstarojošām lentēm. KP jāapmeklē atbilstoši numerācijai pieaugošā secībā, ja cita to apmeklēšanas kārtība nav noteikta Maršruta Aprakstā.

2. Komanda

2.1. Komandas sastāvs: 4 dalībnieki, obligāti - abu dzimumu pārstāvji. "Elites" un "Sporta" klases komandas dalībniekiem jābūt vecumā no 18 gadiem. "Tautas" klases komandas dalībnieki, iesniedzot vecāku parakstītu un notariāli apstiprinātu pilnvaru, var būt vecumā no 17 gadiem. Gan starta, gan finiša līniju obligāti jāšķērso visiem iepriekš pieteiktajiem komandas dalībniekiem. Komandas dalībnieku maiņa pirms starta bez iepriekšējas saskaņošanas ar sacīkšu organizatoriem nav pieļaujama.

2.2. Komandu dalības pieteikšana veicama no 03.04.2006. līdz 14.07.2006. (papildus informācija pa tālruni 9121166 vai vx@e-apollo.lv). Reģistrējamo komandu limits "Elites" klasē - 30 (trīsdesmit) komandas, "Sporta" klasē - 40 (četrdesmit) komandas, "Tautas" klasē - 50 (piecdesmit) komandas.

2.3. "Elites" klasē pieteikto komandu sastāvā vismaz trijiem no komandas dalībniekiem jābūt ar finiša pieredzi VX sērijas sacīkšu "Elites" vai "Sporta" klasēs, vai citās, līdzīgās starptautiskās piedzīvojumu sacīkstēs!

2.4. Komanda skaitās pieteikta ar brīdi, kad organizatoriem ir elektroniski iesūtīti komandas pieteikums (komandas nosaukums, dalībnieku vārdi un uzvārdi, dzimšanas gadi), kā arī iemaksāta dalības maksa. Dalības maksa iemaksājama kontā, kuru komandas pārstāvji saņem pēc komandas pieteikuma iesūtīšanas.

2.5. Komandu dalības maksas:
2.5.1. "Elites" klases komandas iemaksā dalības maksu Ls 140.00 apmērā (piesakot komandu pēc 01.06.2006. - Ls 160.00 apmērā);
2.5.2. "Sporta" klases komandas iemaksā dalības maksu Ls 120.00 apmērā (piesakot komandu pēc 01.06.2006. - Ls 140.00 apmērā);
2.5.3. "Tautas" klases komandas iemaksā dalības maksu Ls 100.00 apmērā (piesakot komandu pēc 01.06.2006. - Ls 120.00 apmērā);
2.5.4. Dalības maksā ietilpst: sacīkšu gaitā nepieciešamā ekipējuma lietošana (laivas, airi un glābšanas vestes, virvju šķēršļu joslas, vienreizējas lietošanas krekli-numuri, papildus inventāra maisi un to transportēšana u.c.), kartes un kontrolkartes, tiesnešu darbs, pirmā medicīniskā palīdzība (nepieciešamības gadījumā) un transports no maršruta starpfinišiem (SF) uz finiša vietu komandas izstāšanās/diskvalifikācijas gadījumā, iespēja lietot koplietošanas atpūtas telpas pirms un pēc finiša, iespēja nomazgāties pēc finiša, vieglas pusdienas pirms starta un pusdienas pēc finiša, balvu fonds, sacensību suvenīri visiem sacīkšu dalībniekiem, sertifikāti visiem sacīkšu dalībniekiem, kas sekmīgi piedalījušies sacīkstēs, citi organizatoriski izdevumi.

2.6. Ja komanda no startēšanas sacīkstēs atsakās līdz 01.06.2006., tā var saņemt atpakaļ 50% no iemaksātās dalības maksas. Atsakoties no startēšanas pēc 01.06.2006., dalības maksa komandai netiek atmaksāta.

2.7. Obligāto pirmās nepieciešamības priekšmetu sarakstā Komandas ekipējums minēto ekipējumu, medikamentus un materiālus nodrošina komanda, un bez tiem sacīkstēs organizatori komandu nepielaiž. Sacensību organizatoriem ir tiesības sacīkšu gaitā pārbaudīt komandas obligāto ekipējumu, un tā nepamatota iztrūkuma gadījumā komandu diskvalificēt.

3. Starts

3.1. Starta atrašanās vietas shēma tiek publicēta 2006. gada 14. jūlijā. No sacensību centra līdz startam, shēmā Starta vieta norādītajā vietā, komandas nokļūst ar organizatoru nodrošinātu transportu.

3.2. Komandu reģistrācija sacensību centrā (tā atrašanās vieta tiks publicēta šī gada 11. augustā!) veicama 18. 08. 2006. Elites un Sporta klase no plkst. 9.00 līdz plkst. 10.30., komandu pārstāvju sanāksme plkst. 11.30. Elites un Sporta klases dalībnieku prasmju pārbaude no plkst. 12.00 līdz plkst. 19.00. Tautas klases komandu reģistrācija starta vietā veicama no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.30., komandu pārstāvju sanāksme plkst. 18.30. Reģistrējoties, komandu pārstāvji saņem dalībnieku kreklus-numurus, kuriem jābūt redzamiem uz komandu dalībniekiem visu sacīkšu laiku, tajā skaitā arī posmos, kuros paredzēts pārvietoties peldus. Par kreklu-numuru nevalkāšanu vai aizsegšanu ar citu apģērbu (izņemot glābšanas vestes), komanda saņem sodu - 1 (vienu) stundu, kas tiek pieskaitīta pie komandas finiša laika.

3.3. Starts ir kopējs, vienlaicīgi visām komandām, 18.08.2006. plkst. 23.00. Starta zona ir atvērta no plkst. 20.30 līdz 21.00.
3.3.1. Komandai laicīgi, līdz plkst. 21.00 jāierodas starta zonā, lai tiesneši varētu pārbaudīt obligāto komandas ekipējumu. Starta zonā komanda saņem karti (tā nav ūdensdroša!) un Maršruta Aprakstu distancei. Starta zonu komanda nedrīkst pamest. Komandas starta pozīcijas starta zonā ir atbilstošas pieteikšanās secībai.
3.3.2. Komandai nepieciešams 1 (viens) mobilais telefons. Pirms starta komandas tiek informētas par t.s. "avārijas" (sacīkšu organizatoru) tālruņa numuru (nodrukāts Maršruta aprakstā!). Mobilajam telefonam sacīkšu laikā jābūt izslēgtam un tā lietošana, izņemot gadījumus, kad mobilais telefons tiek lietots sacīkšu nolikumā norādītajiem mērķiem, uzskatāma par komandas diskvalifikāciju.
3.3.3. Plkst. 21.30 visas komandas organizatoru vadībā dodas uz organizatoru nodrošinātu transportu, ar kuru veic pārbraucienu uz starta vietu.

4. Sacīkšu gaita

4.1. Komandai maršrutā jāpārvietojas kopā, redzamības laukā (izņēmums - speciālie uzdevumi, kuros paredzēta komandas dalīšanās), attālums starp komandas dalībniekiem nedrīkst pārsniegt 100 metrus. Ja attiecīgais posms tiek veikts izmantojot kādus papildu pārvietošanās līdzekļus, beidzamos aizliegts atstāt maršrutā, kamēr komanda attālinās meklējot kontrolpunktus, tiem jāatrodas redzamības laukā. Komanda, kas pārkāpj šos noteikumus, saņem sodu - 1 (vienu) stundu, kas tiek pieskaitīta pie komandas finiša laika. Kāda dalībnieka ilgstoša prombūtne maršrutā uzskatāma par rupju sacīkšu noteikumu pārkāpumu, par ko komanda var tikt diskvalificēta.
4.2. Kontrolpunktu apmeklēšana:
4.2.1. Par katra nākamā posma kontrolpunktu (KP) atrašanās vietu komanda tiek informēta pirms attiecīgā posma uzsākšanas. Divu veidu kontrolpunkti - maršruta obligātie (KP) un slēptie (SL);
4.2.2. Maršruta KP ir jāierodas visai komandai. Ja KP atrodas ūdenstilpnes krastā, visiem komandas dalībniekiem ir jāierodas tajā krastā, kur atrodas KP;
4.2.3. Ja kartē norādīta obligātā distance (upe, ezera krasts, ceļš u.c., iezīmēta ar sarkanu raustītu līniju), obligātā distance marķēta dabā vai komanda saņēmusi maršruta leģendu (norādīti veicamie attālumi, orientieri u.c.), pēc kuras pārvietoties maršrutā, šādos maršruta posmos var atrasties slēptie kontrolpunkti (SL). Komandai jāturas pie norādītās obligātās distances orientiera aptuvenā 5 metru joslā, vai arī precīzi jāievēro maršruta leģenda! Apmeklējot SL, kas atrodas ūdenstilpnes krastā, pieļaujama atsevišķu komandas dalībnieku atrašanās pretējā krastā, ja vien tie neatrodas tālāk par 100 m;
4.2.4. Ja maršruta kontrolpunkta (KP) vai slēptā kontrolpunkta (SL) kompostieris atrodas grūti pieejamā vietā (klints, koks, aka, ēka u.c.), komandas uzdevums ir veikt atzīmi kontrolkartē pašas komandas spēkiem, lietojot obligātā ekipējuma sarakstā minēto drošināšanas ekipējumu, ja tas nepieciešams.

4.3. Par neatzīmēšanos kādā no slēptajiem kontrolpunktiem (SL) komanda saņem sodu - 1 (vienu) stundu, kas tiek pieskaitīta pie komandas finiša laika, par neatzīmēšanos vairāk kā divos SL punktos komanda var tikt diskvalificēta. Par neatzīmēšanos kādā no maršruta kontrolpunktiem (KP) komanda var tikt diskvalificēta vai arī saņem sodu - 2 (divas) stundas, kas tiek pieskaitītas pie finiša laika. Lēmumu šajā gadījumā pieņem galvenais tiesnesis. Komandu pārvietošanos kontrolē tiesneši, kuriem ir tiesības par negodīgu rīcību (jebkura nolikumā neaprunāta transporta veida izmantošana, sacīkšu Nolikuma pārkāpumi, kontrolpunktu apzināta bojāšana vai slēpšana) komandu diskvalificēt. Kontrolkartes pazaudēšana izraisa komandas diskvalifikāciju.

4.4. Par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu komandu dalībniekiem sacīkšu laikā atbild pati komanda! Nepieciešamības gadījumā, sazinoties ar sacīkšu organizatoriem pa mobilā telefona avārijas tālruņa numuru, iespējams organizēt kvalificētu medicīnisko palīdzību. Katrs dalībnieks par spēju uzsākt un/vai turpināt dalību sacīkstēs atbild patstāvīgi. Sacīkšu organizatori patur tiesības, konsultējoties ar kvalificētu medicīnas darbinieku, nepieciešamības gadījumā kādu no dalībniekiem atturēt no maršruta uzsākšanas vai turpināšanas.

4.5. Komandai obligāti jāsniedz pirmā medicīniskā palīdzība citai komandai, ja tā nespēj pati tikt galā ar radušos situāciju un lūdz citas komandas atbalstu. Šajā gadījumā palīdzības sniegšanai veltītais laiks tiks atskaitīts no komandas finiša laika, vadoties no liecinieku sniegtās informācijas vai aptuvena tiesnešu vērtējuma.

4.6. Dažāda veida sakaru līdzekļu lietošana (rācijas, peidžeri, mobilie telefoni u.c.), satelītnavigācijas iekārtu GPS lietošana, kā arī organizatoru neizdotu kartogrāfisko materiālu lietošana sacīkšu gaitā ir aizliegta.

4.7. Visa veida atbalsts no malas (pārtikas piegāde, ekipējuma remonts, atpūtas organizēšana u.c.) ir aizliegts un izraisa tūlītēju komandas diskvalifikāciju. Izņēmums - komandas drīkst sniegt cita citai palīdzību, ja pašas to vēlas.

4.8. Komandām aizliegts maršrutā atstāt aiz sevis atkritumus (pārtikas, medikamentu un ekipējuma iepakojums, higiēnas priekšmeti, ekipējums, apģērbs vai tā daļas u.c.). Dalībniekiem aizliegts kurināt ugunskurus, rīkoties ar atklātu uguni un smēķēt vietās, kur tas nav atļauts!

5. Finišs

5.1. Finišs - finiša zonā. Finišā (arī izstāšanās gadījumā) komanda nodod kontrolkarti.

5.2. Finiša laiks ir ierobežots. Komandām, kas pēc kontrollaika beigām atrodas maršrutā, jāsazinās ar organizatoriem pa avārijas tālruņa numuru, jānosaka komandas atrašanās vieta un jādodas uz tuvāko kartē norādīto starpfiniša zonu, kurā jāgaida organizatoru nosūtītais transports.
5.2.1. "Elites" klases komandām kontrollaiks ir 48 (četrdesmit astoņas) stundas no kopējā starta. Tā beigas ir 20.08.2006. plkst. 23.00;
5.2.2. "Sporta" klases komandām kontrollaiks ir 36 (trīsdesmit sešas) stundas no kopējā starta. Tā beigas ir 20.08.2006. plkst. 11.00;
5.2.3. "Tautas" klases komandām kontrollaiks ir 24 (divdesmit četras) stundas no kopējā starta. Tā beigas ir 19.08.2006. plkst. 23.00.

5.3. Atsevišķos starpfinišos var būt noteikti ierašanās kontrollaiki. Ja komanda ierodas ar nokavēšanos, tā tiek novirzīta pa saīsinātu distanci. Ja kāda komanda ierodas starpfinišā pirms tiesnešu noteiktas iespējas startēt nākošajā posmā, komandas hronometra laiks tiek apturēts, komanda līdz starta brīdim drīkst uzturēties tikai starpfiniša zonā!

5.4. Ja komanda kādu apstākļu dēļ nevar nokļūt līdz finišam norādītajā kontrollaikā, tās rezultāts un ieņemtā vieta tiek noteikti pēc tālākā sasniegtā KP vai SL punkta, un laika/vietas beidzamajā tiesnešu kontrolētajā punktā.


6. Apbalvošana

Katras sacīkšu klases 1.-6. vietu ieguvušo komandu apbalvošana notiek 3 (trīs) stundas pēc sestās komandas finiša. Kopējā balvu fonda vērtība – 3000 Eiro. Visi sacīkšu dalībnieki, kas sekmīgi piedalījušies sacīkstēs un nav diskvalificēti, saņem sertifikātu (to saņemšanas vieta un laiks tiek paziņoti pēc sacensību beigām, elektroniski).

7. Protesti un iebildumi

Protesti un iebildumi iesniedzami ne vēlāk kā divas stundas pēc komandas finiša, rakstiskā veidā. Sacīkšu organizatori izskata tikai viena komandas pārstāvja (komandas kapteiņa) viedokli. Ja sacensību gaitā radušās situācijas, kas nav aprakstītas nolikumā, lēmumu tajās pieņem sacensību galvenais tiesnesis.

8. Nolikuma izmaiņas

Sacīkšu organizatori patur tiesības veikt nelielas izmaiņas sacensību nolikumā un gaitā, par to savlaicīgi informējot komandu pārstāvjus (kapteiņus).


PIELIKUMS Komandas ekipējums, medikamenti un pirmās medicīniskās palīdzības materiāli

OBLIGĀTAIS EKIPĒJUMS

 

 Elites klase

 Sporta klase

 Tautas klase

 Velosipēds  4 gab.  4 gab.  4 gab.
 Velosipēda aizmugurējā sarkanā mirgojošā gaisma  4 gab.  4 gab.  4 gab.
 Sertificēta velo vai alpīnisma aizsargķivere  4 gab.  4 gab.  4 gab.
 Odometrs  2 gab.  2 gab.  2 gab.
 Velosipēda saslēguma atslēga *  1 gab.  1 gab.  1 gab.
 Skrituļslidas  4 pāri  2 pāri  
 Glābšanas veste  4 gab.  2 gab.  
 Digitālais fotoaparāts (ar uzlādētām baterijām)  X    
 Mobilais telefons (ar uzlādētu bateriju)  1 gab.  1 gab.  1 gab.
 Kompass  2 gab.  2 gab.  2 gab.
 Rakstāmais (pildspalva, zīmulis)  1 gab.  1 gab.  1 gab.
 Mugursoma  2 gab.  2 gab.  2 gab.
 Kabatas vai pieres lukturi (ar baterijām)  4 gab.  4 gab.  2 gab.
 Alpīnistu virve (diametrs ne mazāks kā 8 mm, garums ne mazāks kā 20 m)  1 gab.  1 gab.  1 gab.
 Alpīnistu iekare (sistēma)  4 gab.  2 gab.  
 Pašdrošināšanas cilpas (60 cm garas, diametrs ne mazāks kā 5,5 mm)  8 gab.  4 gab.  
 Alpīnistu karabīnes  12 gab.  6 gab.  
 Guļammaiss vai survival blanket (min. izmērs 150x210 cm)  4 gab.  2 gab.  2 gab.
 Ūdens rezervuārs (tilpums ne mazāks kā 1,5 l)  2 gab.  2 gab.  2 gab.
 Nazis (asmens ne īsāks kā 5 cm, saliekams vai ar maksti)  1 gab.  1 gab.  1 gab.
 Medikamenti un pirmās medicīniskās palīdzības materiāli **  1 kompl.  1 kompl.  1 kompl.

* Troses vai ķēdes veida atslēga, ar kuru iespējams saslēgt 4 (četrus) komandas velosipēdus
** Sterils pārsienamais materiāls (1 iepak.), pretsāpju līdzekļi (1 iepak.)

REKOMENDĒTAIS EKIPĒJUMS

 

 Elites klase

 Sporta klase

 Tautas klase

 Elkoņu un ceļu aizsargi skrituļslidošanas posmam  4 kompl.  2 kompl.  
 Ūdensdrošs iepakojums fotoaparātam  X    
 Iepakojums kartēm un kontrolkartei  1 gab.  1 gab.  1 gab.
 Rezerves baterijas lukturiem  1 kompl.  1 kompl.  1 kompl.
 Velosipēda remonta piederumi, pumpis  1 kompl.  1 kompl.  1 kompl.
 Peldlīdzekļi (piepūšamie matrači, pleznas u.c.)  4 gab.  2 gab  
 Ūdensdrošs iepakojums mantām  1 kompl.  1 kompl.  1 kompl.
 Pārtikas deva 4 cilvēkiem  4 kompl.  2 kompl.  1 kompl.
 Leikoplasts  1 iepak.  1 iepak.  1 iepak.
 Sildošās ziedes  1 iepak.  1 iepak.  1 iepak.
 Sāļus un glikozi saturoši preparāti (t.s. "sporta dzērieni")  2 iepak.  1 iepak.  1 iepak.
 Pretodu līdzeklis  1 iepak.  1 iepak.  1 iepak.

 
pilsētas piedzīvojumu aģentūra © 2006 Info: info@adventurerace.lv