Ekipējums
Treniņi, pieredze
Sacensības
Ceļojumi
Dēku stāsti
Preses ziņas
Sarunas, diskusijas

Izvieto savu reklāmu šeit!

Kalni, alpīnisms, kāpšana
Kalnu Grupa, Vertikāle X
Piedzīvojumu sacensības
Sporta pasākumu rīkošana
Laivošana jūrās un upēs
Velo, veloceļojumi
Arhīvs > Treniņi, pieredze
Grūtību kategoriju sistēmas kalnos

Autors: Kristaps Liepiņš [ AUTORS?]
2007. gada jūnijs, Rīga

Grūtību kategoriju sistēma un maršrutu apraksti palīdz katram kāpējam izvēlēties viņam atbilstošu kāpšanas ceļu, labāk orientēties gan sarežģītos, gan vienkāršos kalnu rajonos, izprast un atpazīt savas iespējas un varēšanu. Šis ir viens no kalnos kāpšanas drošības "pamatakmeņiem" - izvēlies maršrutu saskaņā ar savām un grupas spējām, atbilstoši sagatavotībai un pieredzei. Tāpēc, ja nav pārliecības par savām spējām, un ir tāda iespēja, ieteicams rūpīgi izpētīt un lietot gidu grāmatas, aprakstus, kartes un shēmas. Un ņemt vērā tajos izteiktos brīdinājumus!

Maršrutu aprakstos un shēmās grūtību kategorijas (Grades) tiek lietotas, lai norādītu konkrētā maršruta vai atsevišķa tā posma sarežģītības pakāpi. Dažādās valstīs tiek lietotas atšķirīgas grūtību kategorijas noteikšanas un salīdzināšanas tabulas, kā arī atšķirīgi kritēriji sarežģītības pakāpes noteikšanai. Šīs atšķirības cēlušās no daudzām dažādu valstu un kalnu rajonu īpatnībām; klinšu struktūras (tipa), maršrutu stāvokļa un garuma, klimatiskajiem apstākļiem un vēsturiskajām īpatnībām.

Maršrutu grūtību kategorijas ir dotas maršrutiem, tiem esot raksturīgajā (normālajā) kondīcijā, tāpēc maršrutiem, kuru stāvokli būtiski neietekmē klimatiskie apstākļi (sniega un ledus stāvoklis, laika apstākļi, lavīnu un klinšu nobrukumu iespēja) un maršruta variēšanas iespējas, ir iespējams precīzāk noteikt sarežģītības pakāpi. Respektīvi: klinšu maršrutiem (Rock climbs) sarežģītības pakāpi iespējams noteikt ar augstāku precizitāti nekā alpīnisma maršrutiem (Alpine routes). Atšķirībā no klinšu kāpšanas, alpīnisma maršrutu grūtību kategorijas visbiežāk ietver sevī ne tikai atsevišķā posma tehnisko sarežģītību, bet arī tā objektīvo bīstamību, pieejamību, garumu, augstumu, klimatiskos apstākļus un glābšanas darbu iespējamību.


Alpīnisms – gan klintis, gan ledus, gan sniegs…

Grūtību kategorijas gidu grāmatās
Lietojot dažādu valstu ceļvežus (Guidebooks) un maršrutu tehniskos aprakstus, nākas saskarties ar dažādām grūtību kategorijas sistēmām, kas, kā jau minēts, atkarīgas no dažādu kalnu rajonu un, kas ne mazāk svarīgi, arī no ceļvežu un maršrutu aprakstu sastādītāju īpašībām un īpatnībām. Bieži maršrutu pirmgājēju publiskai apskatei iesniegtais izietā maršruta tehniskais apraksts un grūtību kategorija nesakrīt ar vēlāko uzgājienu dalībnieku viedokli. Sarežģītības pakāpes noteikšana ir ļoti sarežģīta un atkarīga no individuālās pieejas, attieksmes un pieredzes. Laiku pa laikam mainās arī populārāko maršrutu grūtību kategorijas, notiekot gan lielām, gan sīkām izmaiņām kalnu reljefā, kuras izraisa gan klimatiskie apstākļi, gan kāpēju ietekme uz maršruta reljefu.

Augšminēto apstākļu dēļ panākt detalizēti precīzu salīdzinājumu starp dažādu valstu grūtību kategoriju/sarežģītības pakāpes (technical difficulty grades) tabulām praktiski nav iespējams, tāpēc šim rakstam pievienotā tabula būs vienīgi aptuvens orientieris maršrutu sarežģītības noteikšanai.

Dažādiem kāpšanas stiliem pastāv atšķirīgas sarežģītības pakāpes noteikšanas un grūtību kategorijas sistēmas, tāpēc ir būtiski izvēlēties atbilstošāko. Piemēram, Londonas Alpīnistu Kluba (Selected climbs, Alpine Club Guide books, London) izdotajos ceļvežos par Alpiem (Monblāna masīvs, Dolomīti u.c.) lietotas vairākas grūtību kategorijas sistēmas: UIAA - klinšu maršrutiem un kombinēto (Mixed) maršrutu klinšu posmiem (sarežģītiem klinšu posmiem salīdzinoši dota arī franču grūtību kategorija); European Alpine - tradicionālajiem alpīnisma maršrutiem; Scottish (Winter) - t.s. "miksētajiem", vai "kombinētajiem" maršrutiem, kuros ir gan sniega-ledus posmi, gan apledojušas klintis.


Eiropas Alpi ziemā – ideāla vieta treniņiem kāpšanai Skotijas kalnos! :)

Eiropas kalnos bieži lietoto European Alpine grūtību kategoriju simboli skaidrojami šādi:

F - Facile (Easy) – neliels, nesarežģīts maršruts, kas no kāpēja neprasa sevišķi lielas prasmes, iespējama vienkāršu, ne pārāk stāvu kalnu reljefa formu (ledājs, sniega-ledus nogāzes, vieglas klints) šķērsošana;
PD - Peu difficile (not very hard) – nedaudz sarežģītāki maršruti, kas var šķērsot ledāja posmus un nogāzes ar objektīvām briesmām (plaisas, nobrukumi u.c.), iespējams, arī augstākos kalnos, ar sniega-ledus un vieglām klinšu nogāzēm 35-45 grādu stāvumā;
AD - Assez difficile (fairly hard) – krietni augstākas un stāvākas sniega-ledus nogāzes (40-55°), kā arī klinšu posmi līdz UIAA III gr. kategorijai, kas var prasīt jau labas kāpšanas un drošināšanas organizēšanas iemaņas;
D - Difficile (hard) – klinšu posmi līdz UIAA IV-V gr. kategorijai, sniega-ledus nogāzes, kuru stāvums var sasniegt 50-70° stāvumu, nepieciešama pamatīga izpratne par drošināšanas organizēšanu un objektīvajām briesmām;
TD - Tres difficile (very hard) – augstas sniega-ledus nogāzes līdz 65-80° stāvumam, klinšu posmi līdz UIAA V-VI gr. kategorijai, iespējams – dažviet ar MAP izmantošanu, iespējama nakšņošana maršrutā, augsta objektīvo briesmu riska pakāpe;
ED - Extremement difficile (extremely hard) – ļoti sarežģīti un augsti kalnu maršruti, vertikāli ledus un klinšu (UIAA VI-VIII gr. kategorija) posmi, kuros MAP izmantošana un nakšņošana var būt pilnīgi nepieciešama (ED maršruti iedalīti vēl četrās apakšgrupās: ED1, ED2, ED3, ED4 – jau uz ļoti bīstamas robežas);
ABO - Abominablement difficile (Abominable) – šausmīgs, uz neiespējamā robežas…

Ir arī tādi grūtību kategorijas apzīmējumi, kurus lieto visā pasaulē. Piemēram, kāpšanai ar mākslīgajiem atbalsta punktiem (MAP). Kāpšana izmantojot MAP (Aid, Artificial Climbing) lielākoties tiek praktizēta Lielo sienu (Big Wall) kāpšanā un augstāko grūtības kategoriju maršrutos, gan klintīs, gan kombinētajos, gan ledus maršrutos. Šādu maršrutu kāpšana prasa īpašu pieeju ekipējuma un taktikas izvēlei, plānošanai. Atsevišķi MAP izmantošanas gadījumi iespējami arī relatīvi vieglos maršrutos (atslēgas vieta, nepietiekamas iemaņas, reljefa īpatnības u.c.), maršrutu aprakstos šādas vietas tiek atzīmētas ar grūtību kategoriju A0 (atsaites vai cilpas izmantošana kāpšanai).

A0 - Laba, droša mākslīgo atbalsta punktu (MAP) ievietošanas izvēles iespēja. MAP jāizmanto vienu vai nedaudzas reizes (piem.: jāizmanto atsaite, cilpa ar roku, kāju vai leduscirtni, jāiekaras drošināšanas virvē u.t.t.);
A1 - Laba, droša MAP ievietošanas izvēles iespēja. Ķermeņa svara pilnīga pārnešana uz MAP;
A2 - Neērta piekļūšana, bet visumā laba, droša MAP ievietošanas izvēles iespēja;
A3 - Slikta MAP ievietošanas izvēles iespēja. Mākslīgais atbalsta punkts, kas vienlaicīgi ir arī drošināšanas starppunkts spēj noturēt tikai īsu kritienu;
A4 - MAP var noturēt tikai ķermeņa svaru. Jebkura kļūda var izraisīt kritienu ar nopietnām sekām;
A5 - Ļoti nopietni un gari maršruta posmi uz sliktas kvalitātes reljefa ar MAP izmantošanu, kuri var noturēt tikai ķermeņa svaru. Pirmā kāpēja "noraušanās" var izraisīt arī apakšējās stacijas izraušanu un kritienu.

Ir daži maršruti, kas tiek vērtēti kā A6 – tajos nav iespējams izveidot drošus atbalsta punktus, un jebkura kļūme var maksāt visas komandas kāpēju dzīvības…

Pēdējos gados parādījies arī vēl viens jauns apzīmējums maršrutiem, kuros kāpj ar MAP izmantošanu – t.s. "jaunā viļņa" (New Wave) indekss "C". C1, C2, C3… Tas norāda uz to, ka maršruts ejams ar MAP, bet vairāk "tīrā stilā"(can be climbed clean) – neizmantojot āmuru un klinšu āķus, bet tikai to ekipējumu, kas klintij draudzīgāks – ieliktņus, frendus, trikamus u.c.

Kā orientēties maršrutu aprakstos dotajās burtu un ciparu kombinācijās? Ja pie UIAA grūtību kategorijas ir MAP simbols, piem.: V+/A1, kur V+ - brīvās kāpšanas grūtību kategorija, bet A1 - kāpšana ar MAP izmantošanu, tad lai izietu šo maršruta posmu brīvajā stilā (Free Climbing), jārēķinās vismaz ar grūtību kategoriju VI+ vai VII-. Piemēram:

VI+/A1 - VI+ grūtību kategorijas maršruts brīvā stila kāpšanā ar maršruta posmiem izmantojot MAP A1;
A1/VII- - A1 grūtību kategorijas maršruts izmantojot MAP, ar iespējamiem maršruta posmiem VII grūtību kategorijas brīvā stila kāpšanā;
VII,A2 - Maršruta pirmā daļa VII grūtību kategorijas brīvā stila kāpšanā, kam seko maršruta otra daļa, izmantojot MAP A2;
VII+ or VI/A0 - VII+ grūtību kategorijas brīvā stila kāpšana vai VI grūtību kategorijas maršruts brīvā stila kāpšanā ar maršruta posmiem, izmantojot MAP A0.Kāpšana ar MAP: uz "lielās sienas" Verdonā (Francijas dienvidi)

Lielbritānijā (UK) pastāv dalītu grūtību kategoriju sistēma gan klinšu kāpšanai, gan ledus un kombinēto maršrutu sarežģītības noteikšanai. Klinšu kāpšanas grūtību kategoriju sistēma (piem.: E4 6a) uzrāda kāpšanas tehnisko sarežģītību (ar arābu cipariem un burtiem, piem.: 6a) un drošināšanas organizēšanas grūtību (ar arābu cipariem, pirms kuriem ir simbols E - Extreem, piem.: E4). Piemēram, divi sarežģīti ar apakšējo drošināšanu kāpjami maršruti, kas sevī ietver gan sporta kāpšanas, gan klinšu alpīnisma elementus, Lielbritānijā ir Quarryman E8 7a un Indian Face E9 6c, kas praktiski kāpjami bez drošināšanas – ar ļoti niecīgu un nedrošu drošināšanu! Savukārt Skotijas ledus un kombinēto maršrutu sarežģītības noteikšanas grūtību kategoriju sistēma Scottish Winter grades (piem.: VI,6) uzrāda vispārējo maršruta sarežģītību (piekļūšana, garums, bīstamība, drošināšanas organizēšana - ar romiešu cipariem I-IX) un maršruta grūtākā posma kāpšanas tehnisko sarežģītību (ar arābu cipariem 1-9).

Amerikas Savienotajās Valstīs (USA) vienlaicīgi pastāv vairākas grūtību kategoriju sistēmas, katra savam reljefa veidam. Klinšu maršrutos un kombinēto maršrutu klinšu posmos tiek lietota t.s. Jozemītu grūtību kategoriju sistēma ar apzīmējumiem no 5.0 - 5.15, kā arī jau minētā MAP grūtību kategoriju sistēma A0 - A5. Bolderingā tiek lietoti atšķirīgi grūtību kategorijas apzīmējumi – piemēram ASV lietotajā Hueco Scale maršrutu grūtība vērtēta no V0 līdz V16. Eiropā populārāka Fontainebleau gradācija, kas nedaudz atšķiras no Francijā lietotajām klinšu kāpšanas grūtību kategorijām (piemēram, Fr. 7c ir nedaudz vieglāks par Fontenblo 7c).


Klintis ir tik dažādas! Un grūtības tajās – arī…

Sniega un ledus kāpšana – sava specifika
Sniega un ledus kāpšanas maršrutu novērtēšanai ASV pastāv cita grūtību kategoriju sistēma, kas sastāv no vairāku burtu un ciparu kombinācijas (piemēram: III WI 4 R, vai IV AI 6 S).

I-VII – šajā gadījumā nozīmē vispārējo grūtību, kura ietver sevī piegājiena un maršruta kopējo garumu, uzkāpšanas un nolaišanās (nokāpšanas) ceļa sarežģītību, drošināšanas organizēšanas grūtību, glābšanas darbu organizēšanas iespējamību un objektīvās briesmas (piem.: I - viena, vai dažas virves, viegli pieejams maršruts, VI - divas, vai vairākas dienas, maršruta garums pārsniedz 650 m., VII - ļoti sarežģīts maršruts, grūti pieejamā kalnu rajonā).

AI - alpīnā (kalnu) ledus maršruts.
WI - ūdenskritumu (ziemas sezonālais) ledus maršruts.
M - jaukts (mix) klinšu, ledus, sniega maršruts.

1 - 9 - Maršruta stāvums un tehniskā sarežģītība:
1 - vairāk kā 50° sniegs vai 35° ledus;
2 - vairāk kā 60° sniegs vai 45° ledus;
3 - vairāk kā 80° sniegs vai 75° ledus (salīdzinoši klintīs: ~5.0 - 5.7);
4 - vairāk kā 90° sniegs vai 85° ledus (salīdzinoši klintīs: ~5.7 - 5.9);
- sniega pārkare vai 90° ledus (salīdzinoši klintīs: ~5.10);
- plāns un tehnisks 90° ledus (salīdzinoši klintīs: ~5.11);
- 95° ledus Mix pārkare (salīdzinoši klintīs: ~5.12);
- ļoti sarežģīta Mix pārkare (salīdzinoši klintīs: ~5.13, jāpiezīmē, ka spēcīgākie pasaules kāpēji pašreiz rosās ja ap M14 (~5.14d) maršrutiem…).

Papildus apzīmējumi:
S - nopietns (Serious) maršruts, kāpšana ar apakšējo drošināšanu ~10 m. virs drošināšanas starppunkta;
VS - ļoti nopietns (Very Serious) maršruts, iespējams krītot izraut vairākus drošināšanas starppunktus;
X - praktiski bez drošināšanas, arī pa "dzīvām klinšu struktūrām. Ļoti bīstami!;
R - maršruts ar ļoti plānu ledu, ļoti bieži sarežģītos kombinētajos maršrutos (citur "R" tiek lietots vēl kā "Runout" – drošināšanas punkti atrodas/iespējami ļoti tālu viens no otra);
* - ar zvaigznīti bieži vien tiek norādīta brīvā stila (Free Ascent) kāpšanas iespējamība, vai arī apzīmēti klasiski, skaisti maršruti.

Bieži vien aiz grūtību kategorijas tiek dota papildinformācija par maršrutam raksturīgo reljefa formu (piem.: plaisa, plaisu sistēma, kamīns, riba, pārkare u.c.) vai iespējamajām briesmām (piem.: "dzīva" klints, iespējama ledus pīlāra atlūšana u.c.).


Leduskāpšana Francijas Alpos – gan gatavošanās kalniem, gan atsevišķs "sports"

Kas vēl būtu jāzina kāpējam?
Jāatceras, ka pēc statistikas tieši tehniski nesarežģītos kalnu maršrutos notiek visvairāk nelaimes gadījumu. No neliela klupiena/paslīdēšanas pat visvienkāršākajā kalnu maršrutā var rasties ļoti nopietnas problēmas. Gravitācija ir ļoti demokrātiska – pēc kritiena uzsākšanas tā vienlīdz vienādi attiecas pret visiem, neatkarīgi no kāpēja pieredzes un spējām!

Objektīvo briesmu atpazīšana un novērtēšana ir "pieredzes jautājums". Tomēr pieredze ne vienmēr pasargā no nopietnām problēmām, piemēram, pēkšņām laika apstākļu maiņām kalnos, kas ļoti nopietni var izmainīt veicamā maršruta sarežģītību, pat padarīt to neveicamu, pat neskatoties uz iepriekšējo maršruta novērtējumu, kas bijis it kā atbilstošs kāpēja spējām…

Alpīnismā pieredzi uzkrāt vēlams pakāpeniski, jo strauja aizvien sarežģītāku maršrutu izvēle var agri vai vēlu novest līdz bīstamām situācijām, kuru risināšanā ar paša spēkiem var izrādīties par maz, jo līdzšinējā pieredze un iegūtās zināšanas ir pārāk niecīgas. Un tieši tāpēc - nedodieties maršrutā, kurš pēc grūtību pakāpes nav ne tuvu atbilstošs jūsu spējām! Nepārvērtējiet savu (un savu sasaites biedru) varēšanu un spējas. Labāk iziet vairākus spēkiem atbilstošus maršrutus izbaudot kustību brīvību, nevis stresa pārpilni "aplauzties" vienā, "supersarežģītā". Kāpiet sevis, nevis kāda cita (slavas, prestiža vai sacensības) dēļ…

Maršrutu grūtību kategoriju klasifikācijas salīdzinošā tabula*
* Ja atvērtajā papildus logā uzreiz neparādās tabula, nospiediet šajā logā "Refresh"!

Vēlies pievienot komentāru par rakstu? Vēlies ko jautāt autoram? Raksti! [FORUMA TĒMA]


Kalni Alpīnisms Klinšu kāpšana Ledus kāpšana Kāpšana kalnos Ekipējums kalniem Piedzīvojumi

Brīdinājums! Šī vortāla veidotāji Jūs brīdina par to, ka aktivitātes, kuras ir saistītas ar kāpšanu un nolaišanos pa virvēm, dabīgu un mākslīgi veidotu klinšu vai ledus reljefu, kā arī atrašanos kalnu zonā, ir potenciāli bīstamas Jūsu veselībai un dzīvībai! Šo bīstamību var novērtēt tikai balstoties uz pieredzi. Savukārt pieredzi var iegūt tikai apgūstot zināšanas un praktiskās iemaņas. Mēs rekomendējam šo pieredzi iegūt zinošu un kvalificētu instruktoru klātbūtnē! Vortāla veidotāji neuzņemas nekādu atbildību par sekām, kuras var rasties izmantojot publicēto informāciju.

 
pilsētas piedzīvojumu aģentūra © 2006 Info: info@adventurerace.lv